Meżczyzan w garniturze

Dlaczego warto wykorzystać i360 Loyalty Software w swoim programie?

W i360 rozumiemy potrzeby Klientów i dopasowujemy tworzone rozwiązania tak, aby w pełni te potrzeby zaspokajały. i360, jako twórca i360 Loyalty Software, już pięciokrotnie została liderem w rankingu agencji marketingu zintegrowanego w kategorii: „Posiada umiejętność organizacji skutecznych programów lojalnościowych”. Źródło: Badanie przeprowadzone przez Millward Brown SMG/KRC, opublikowane w Raporcie Specjalnym Agencje Marketingu Zintegrowanego (Media&Marketing Polska, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 – w badaniu opublikowanym w 2015 r. i360 zajęła pierwsze miejsce ex aequo z dwoma innymi podmiotami).

Statystyki