Meżczyzan w garniturze

W jaki sposób można zasilać i360
Loyalty Software danymi?

i360 Loyalty Software umożliwia naliczanie punktów za pośrednictwem następujących źródeł danych:

Przesyłanych automatycznie wskutek integracji z systemami kasowymi i sprzedażowymi.

Kodów alfanumerycznych bądź QR kodów.

Raportów sprzedaży w dowolnych formatach elektronicznych.

Skanów faktur wysyłanych pocztą, e-mailem bądź wgranych przez stronę WWW Programu.

Fragmentów opakowań lub kodów kreskowych przesyłanych pocztą.

Wiadomości tekstowych przesyłanych za pomocą SMS-ów.

Formularzy na stronie WWW Programu lub aplikacji mobilnych.

Danych generowanych przez uczestników, np. aktywności na WWW.