Meżczyzan w garniturze

Czy wykorzystanie i360 Loyalty Software
jest bezpieczne?

System zarządzania ISO

Jako jedni z pierwszych w branży na rynku polskim posiadamy certyfikowaną przez TÜV RHEINLAND Międzynarodową Normę Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji: „ISO/IEC 27001:2013 Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji - Wymagania”. Równocześnie system informatyczny, na którym oparta jest i360 Loyalty Software, jest przedmiotem stałych audytów prowadzonych przez międzynarodowe zespoły ekspertów Klientów korzystających na stałe z i360 Loyalty Software.

Proces komunikacji

Dążąc do zapewnienia maksimum bezpieczeństwa i wygody, oferujemy naszym Klientom hosting systemu i bazy danych programu na serwerach i360 zlokalizowanych w profesjonalnych centrach hostingowych na terenie Polski lub wybranego kraju na świecie.